Radio emisija: 20.4.2011.g. Radio Max

Radio Max d.o.o. Cerje Nebojse 151, 42243 Maruševec
(Varaždinska županija)

Udruga Apneja gostovala je 20.travnja 2011.g. na Radio Max-u.
Emisiju s temom “Apneja-poremećaj disanja u spavanju” vodio je Kristijan Moharić-Kiki,
a gosti iz udruge Apneja bili su predsjednik udruge Branimir Marović i
web urednik Neven Ribarić.

Voditelj emisije Kristijan Moharić – Kiki.

Iz udruge Apneja: Neven Ribarić, Branimir Marović i Nada Martinčević.

Udruga Apneja zahvaljuje se gospođi Nadi Martinčević na pomoći u realizaciji radio emisije.