Predavanje: 20.5.2019.g. Scheierova zgrada, Čakovec

Predavači su bili:
– dr.med.Milica Gabor, spec.internist,subspec.kardiolog
– Katarina Pisk, bacc.med.techn. (KP-Vrapče)
– Neven Ribarić (Udruga Apneja)

(Najava predavanja objavljena je bila u Međimurskim novinama 11.5.2019.g.)

 

U prekrasnoj dvorani Scheierove zgrade u ponedjaljak 20.5.2019.g. s početkom u 18 sati održano je predavanje s temom: „Bolesti disanja u spavanju i srčane bolesti”.

 

Scheierova zgrada

 

Uvodni slajd

 

Dr.med.Milica Gabor, spec.internist, subspec. kardiolog
(predavačica)

 

Katarina Pisk, bacc. med. techn.
(predavačica)

 

Neven Ribarić, dipl.ing. (udruga Apneja)
(predavač)

 

Slušatelji predavanja

 

Prezentiranje uređaja za potpomognuto disanje u spavanju (CPAP) i maski.
(Eksa grupa d.o.o.)